Sports Setter større krav til utslipp fra sjøtransport

Staten vil skjerpe kravene til sjøtransport når offentlige anbud legges ut. Maritim industri er glad og tror det kan sette fart på utskifting av gamle, forurensende skip.

sports Egil Ulvan Rederi skal bygge verdens første hydrogendrevne bulkskip. Med utslippskrav i offentlige innkjøp kan det bli etterspørsel etter flere slike.

Egil Ulvan Rederi skal bygge verdens første hydrogendrevne bulkskip. Med utslippskrav i offentlige innkjøp kan det bli etterspørsel etter flere slike. (Illustrasjon: Norwegian Ship Design TNSDC/Ulvan)

Staten vil skjerpe kravene til sjøtransport når offentlige anbud legges ut. Maritim industri er glad og tror det kan sette fart på utskifting av gamle, forurensende skip.

Innenriks sjøtransport står for cirka ni prosent av Norges klimagassutslipp fra ikke-kvotepliktig sektor. Utslipp fra skipsfart skal ned 50 prosent inne 2030. Regjeringen har liten tid om målene skal nås.